Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:02:15

2009-04-22 09:11:00
EU-debatt med Gahrton. Denna morgon inleddes (förutom att taxichauffören kl. 0550 förgäves väntade på en Jenny Munkhammar) med EU-debatt med Per Gahrton i TV4. Han har utkommit med en ny bok, Befria EU. Jag har inte läst den, men han har såvitt jag förstår slopat såväl kraven på att EU ska avskaffas som att Sverige ska lämna. Precis som Stefan och jag i vår bok pläderar han för att EU ska fokusera på huvuduppgifterna. Men det framgick alltmer av debatten imorse att vi har olika uppfattning om vilka dessa är och bör vara.

Se debatten här - >

<-- Home
RSS 2.0