Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:45:31

2009-04-24 13:09:54
Fondsocialismen. Egentligen beklagade jag att det inte blev tid i TV4 att tala om regeringens nya direktiv till AP-fonderna. Nu ska, som bekant, fonderna inte använda sig av rörlig lönedel - och ska verka för samma sak i samtliga de företag där de investerar.

Lars Ohly gör, enligt egen utsago, "vågen" och Thomas Östros applåderar. Mats Odell, normalt sett med en tydlig principiell kompass i ekonomiska frågor, har helt kört av vägen i denna fråga. Även om det vore bra att avskaffa alla rörliga lönedelar så är det politisk styrning av näringslivet.

Regeringen måste korrigera sitt misstag innan det blir för mycket prestige i det hela. I grunden visar detta dock varför staten inte ska äga eller investera i företag. Vilken regering som helst lockas till politiska poänger med skattemedel.

<-- Home
RSS 2.0