Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:19:47

2009-04-28 08:48:21
Underdog? Journalisten Andreas Henriksson, som bland annat driver bloggen Offentliga Affärer, beskriver mig som en "begåvad utmanare och underdog" inför riksdagsvalet 2010. Onekligen har jag inte decennier på mig att vinna förtroende inför höstens provval, utan ett par månader. Å andra sidan kan det vara en styrka att komma utifrån och erbjuda nya idéer och en ambitiös reforminriktning baserad på tydliga principer.

<-- Home
RSS 2.0