Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 14:10:18

2009-05-26 12:53:15
Recension i SvD. Idag recenserar en av landets kunnigaste EU-journalister, Annika Ström Melin, vår bok Sköna Europa i kulturdelen i Svenska Dagbladet. I samma artikel recenserar hon även Per Gahrtons nya bok - ännu oläst av mig - och finner likheter. Detta beror naturligtvis främst på att han har släppt sitt dogmatiska EU-motstånd och inser att frågan nu är vad EU ska göra. Ström Melin anser att böckerna är "intressant läsning", men är kritisk till att vi ibland inte har tagit upp vissa motargument. Förvisso, men många tog vi upp. Och just det hon nämner som frånvarande behandlas på annan plats i boken, där vi skriver om vikten av ett europeiskt samhälle som underlättar omställning till det nya.

Läs recensionen här - >

<-- Home
RSS 2.0