Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 08:36:17

2009-06-02 10:45:37
Medialt avstånd till Europa. Är EU "monstret" på skrivbordet som man inte vet hur man ska hantera? Tydligen anser många svenska journalister det, för det är vad de uppger i en ny rapport utgiven av Timbro. Journalisten Kristin Wester har intervjuat journalister om EU-bevakning och listar orsaker till att den är så dålig. Ett skäl hon själv nämner är att inte ett ord yttrades om EU på journalistutbildningen.

Jag tittade in på frukostseminariet där den presenterades. Carl Bildt var en av kommentatorerna och lade till den bredare faktorn om svensk självgodhet. DN:s politiske chef Henrik Brors pekade på resursbristen och den backlash i opinionen som följde på folkomröstningarna om både EU och euro.

Just nu finns en hel del bra om Europa i media. Problemet är tystnaden om Europa i vardagen. Kanske är de mediala svårigheterna att följa EU det verkliga demokratiska underskottet?

<-- Home
RSS 2.0