Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 09:18:33

2009-06-12 09:31:17
35 procent av de unga utan jobb? Nästa år kan, enligt Arbetsförmedlingen, 35 procent av de unga vara arbetslösa. Nu visar det sig att det bara är i småföretag som fler unga får jobb. Varför då? Jo, för att där får arbetsgivaren undanta två personer från turodningsreglerna. Om vi låter denna princip gälla alla företag får fler unga jobb. Avskaffas turordningsreglerna helt blir jobbeffekten än större. Det måste göras nu!

<-- Home
RSS 2.0