Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 07:40:49

2009-06-14 22:20:32
Vägra delta i lågkonjunkturen! Nu finns ett utförligt referat på webben av den debatt där jag var en av talarna på Utrikespolitiska Föreningen på Stockholms Universitet nyligen. Som rubrik valdes det citat jag nämnde från Österskärs Handel, en inställning jag tror har betydelse för djupet i nedgången. Kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0