Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 08:42:20

2009-06-18 09:16:20
Kuriosa Krantz. Som jag har upprepat - bland annat i det senaste nyhetsbrevet - är Tobias Krantz ett utmärkt val av högskole- och forskningsminister. Till kuriosa hör måhända att hans fru Anna är Göran Perssons chef på JKL.

<-- Home
RSS 2.0