Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 08:59:46

2009-06-24 08:10:29
Hoppla, hoppla! På sin relativt nya blogg kallar Nils Lundgren mig och Stefan Fölster för "Svenskt Näringslivs begåvade ekonomer", citerar Sköna Europa och instämmer. Det vi delar, som riktmärke för Europas framtid, är engagemanget för institutionell konkurrens. Som jag brukar säga: Inte ett sexigt begrepp, men helt avgörande för Europas framtid och välstånd. Det betyder att länder och regioner konkurrerar om att hitta de bästa lösningarna. Så blev Europa den första delen av världen som gick mot ökande välstånd. Att vi inom EU centralt river hinder ökar denna konkurrens, men EU ska inte ägna sig åt att begränsa den.

<-- Home
RSS 2.0