Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 09:33:30

2009-06-25 09:14:39
Michaela for President! Igår berättade Michaela Fletcher Sjöman, ordförande i Moderaterna i Österåker, att hon kandiderar till kommunfullmäktige 2010. Det kan förefalla vara en blygsam ambition, men det är naturligtvis förutsättningen för vidare ledande kommunala uppdrag. Idag motiverar hon varför och utvecklar sin idé om kommunens framtid här. Som bekant sitter jag i hennes styrelse och vet att hon är en drivande person med tydlig riktning - och med andra viktiga erfarenheter än politik. Hon bör få stort förtroende i höstens provval!

<-- Home
RSS 2.0