Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:56:03

2009-07-05 11:08:49
Pappa-Barn. I Visby har man i år kunnat se bilar från Pappa-Barn. Det är en förening som vill att pappor och mammor ska behandlas lika av staten, exempelvis i fråga om vårdnadstvister. Idag döms 90 procent av fallen till mammans fördel.

En viktig fråga, som jag inte har sett någon feminist engageras av. Då kan man säga att det oftare är så att kvinnor har nackdelar, så det räcker att fokusera på det. Men olika behandling av staten i en så viktig fråga är ingen petitess.

Det är en fundamental skillnad i perspektiv. Jag upprörs över varje brott mot principen "allas lika rätt". Andra bryr sig inte om principen utan bara om sin egen grupps rätt.

<-- Home
RSS 2.0