Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 14:41:25

2009-07-10 13:07:15
Till vanligt folks försvar. Göran Hägglund slog i sitt Almedalstal an en sträng som lär ha stor potential hos svenska folket, så som inte minst har varit fallet i USA. Han försvarade de vanliga arbetande människorna i Sverige, som tar hand om sina barn, vill åka på semester och få vardagen att fungera. Detta till skillnad både från dem som letar efter små, särskilda, grupper att hjälpa eller den kulturelit som alltid vet bäst.

Sanna Rayman visar i en ledare i SvD hur därmed Hägglund och Ledin hamnar på samma sida i konflikt med Åsa Linderborgs kultursocialism. Fredrik Segerfeldt har också visat hur rätt Hägglund har och varför det är hög tid att svensk borgerlighet gör något av denna outnyttjade inritkning. Att vara borgerlig är att vilja främja vanligt folks vardagsfrihet.

Mattias Svenssons och min artikel om alkoholpolitiken var ett sätt att ta upp samma perspektiv i en enskild fråga. Just den visar för övrigt att Kd har en bit att gå innan Hägglunds perspektiv dominerar den egna politiken.

<-- Home
RSS 2.0