Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:05:22

21/07/2009 7:14:41 am
Gratis lunch? Denna morgon debatterade jag med Christian Tengblad från planka.nu i TV4. De uppmanar till att planka in på kollektivtrafiken och betalar även böter för dem som åker fast.

Det är en handling som motsvarar stöld av en tröja eller vad som helst. Man utnyttjar en tjänst som man inte betalar för. Effekten blir i förlängningen mindre pengar till löner, städning och säkerhet i kollektivtrafiken.

Men de vill göra detta till en större sak. Allt mer i samhället ska helt finansieras via skatten. Politiker ska alltså ta än mer i skatt och bestämma än mer över våra liv. Det ger ett maktlöshetens samhälle.

Än mer i skatt gör desssutom arbete än mer olönsamt, så färre vill arbeta. Men arbete krävs för att tågen ska rulla, lampor lysa och mat finnas i butiken. Och vill vi inte arbeta kommer staten att tvinga oss. Då har vi också ett förtryckande samhälle.

Bättre då att man får behålla mer av vad man tjänar, styra sitt liv efter egna önskemål och arbeta så mycket man vill.

Se debatten här - >

<-- Home
RSS 2.0