Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 14:33:36

2009-07-29 07:46:48
Jämtins välfärdsattack. Igår skrev oppositionsborgarrådet Carin Jämtin på DN Debatt att hon vill verka för att begränsa vinstmöjligheterna i välfärdsföretag. TV4 försökte anordna en debatt mellan oss, men det gick inte då hon var på semester. Jag skrev en replik, som inte kommer att publiceras, då DN bara tar repliker på tisdagar - men den följer nedan. Ett mer utförligt svar finns i min rapport Välfärdsvinsten.

Carin Jämtin skriver i en debattartikel (DN 28/7) att välfärdsföretagare har uppnått vinst, och att det har bidragit till problem i skolan, vården och omsorgen. Därför vill hon att hennes parti ska verka för att begränsa möjligheterna för välfärdsföretag att sträva efter vinst och utdelning.

Vad säger verkligheten om Jämtins påstående? Cirka tio procent av skolan, vården och omsorgen utförs av privata företag, men finansieras via skatten. Det är tusentals företag, varav många strävar efter vinst. Om det vore så att vinstintresset försämrade tjänsterna skulle deras tjänster vara sämre än de 90 procent som fortfarande utförs av offentliga enheter.

Friskolor har genomgående nöjdare föräldrar, elever och personal än de offentliga - och de når högre betygsnivåer. Privata vårdenheter har nöjdare personal och brukare än offentliga, och personalen har högre löner. Inom barnomsorgen är föräldrarna till barn i privata enheter nöjdare, och privat äldreomsorg har lett till högre kvalitet och mer omsorg per skattekrona.

Verkligheten visar att strävan efter vinst är en sporre som förbättrar verksamheterna. Annars hade rimligen inte allt fler valt dem. Idag är snarare problemet att välfärdsföretag har för låga vinstnivåer; i genomsnitt 3-4 procent, varav det mesta återinvesteras. Välfärdsföretag måste kunna uppvisa någon avkastning gentemot den som har investerat miljoner i lokaler och utrustning.

En fråga till Carin Jämtin är om hon också vill begränsa vinstmöjligheterna för de privata företag som säljer läromedel eller städar i skolans lokaler. En annan fråga är varför hon vill ingripa mot de privata verksamheter som levererar bäst välfärd. Borde hon inte fokusera på att förbättra de 90 procent som levereras av det offentliga, där de flesta problem finns?

<-- Home
RSS 2.0