Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 13:10:52

10/08/2009 11:29:21 am
Motioner till moderat stämma. Den 27-30 augusti är det Moderaternas arbetsstämma, vilket blir min första. Till denna har jag författat fyra motioner om politiska förändringar: en friare arbetsmarknad, lägre och plattare skatter, mer privat välfärd och friare handel för bättre miljö. Min hemförening stödjer motionerna. Tyvärr är jag inte ombud och får därför inte försvara dem i debatten, men kommer att vara på plats. Motionerna kan läsas här, här, här och här.

<-- Home
RSS 2.0