Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 20:12:28

18/08/2009 8:54:58 am
Mediernas skräckpropaganda. På väg från Gotland igår lyssnade jag på en diskussion på P1 mellan DN-journalisten Anders Bolling och SVT:s Claes Elfsberg. Bolling har skrivit en bok där han kritiserar medierna för att svartmåla verkligheten.

Elfsberg medgav överraskande att så var fallet, men ansåg att det var deras plikt. En nyhet är det som avviker, och om mycket är bra ska man ta upp det som inte är det. Plus att medierna måste uppmärksamma missförhållanden.

Visst, men vad får medborgarna då för världsbild totalt? Självklart tror man att den verklighet som speglas i media inte bara är det avvikande utan att det är helheten. Man tror att allt - inte bara små delar - är åt skogen. Flera studier visar att vi tror att det står sämre till med allt från brottlighet till miljö än vad som är fallet.

Medierna måste därför sätta även de negativa nyheterna om det avvikande i sina korrekta sammanhang. De måste säga att totalt sett utvecklas en företeelse - som miljö - mycket bra, för att sedan komma in på problemet.

Allt annat är vilseledande. Och det är häpnadsväckande att inte Claes Elfsberg insåg det.

Lyssna här - >

<-- Home
RSS 2.0