Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 17:56:28

23/01/2005 12:18:06 pm
Rand eller EU? Margit Gennser ställer en intressant fråga till mig på sin blog:

"Hur kan man på en gång vara stor beundrare till Ayn Rand och samtidigt gilla EU? Jag har inbillat mig att Ayn Rand och jag trots avstånd i tid och rum har ?tvillingsjälar?. Det syns i vår avsky för stora, byråkratiska organisationer utan kreativitet och skaparkraft, just som EU."

En stor fråga. Jag skulle säga att det har med princip och praktik att göra. Ayn Rands principer om frihet delar jag, de är den bas man grundar enskilda ställningstaganden på. Men när man kommer till verkligheten är ofta enskilda sakfrågor mindre svartvita, man är bara mer eller mindre för eller emot. Detta vet Gennser, som nog inser att det nya svenska pensionssystemet - som hon var med om att göra om - inte är Ayn Rands ideal, men ändå mycket bättre än det förra. EU är, enligt min mening, inget principiellt ideal, men Europa är bättre med än utan EU. De positiva effekterna - fri rörlighet, gemensam marknad - överstiger de negativa - bidrag och byråkrati.

<-- Home
RSS 2.0