Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 26/09/2023, 23:20:14

19/08/2009 4:21:18 pm
Rapport fyra från Ny Start för Europa: Det stora småföretagandet. Idag presenterades den fjärde rapporten från projektet Ny Start för Europa, som jag leder. Budskapet är att det är nya och växande företag som står för de nya idéerna, produkterna och jobben. Dynamiska småföretag kan också göra oss mindre känsliga för konjunktursvängningar. I rapporten jämförts klimatet för företagande i olika europeiska länder, och det som EU gör för att främja entreprenörskap analyseras. Rapporten avslutas med en rad förslag till konkreta åtgärder för att underlätta företagande. Författare till rapporten är Niclas Holmberg, student i företagsekonomi, egenföretagare och chefredaktör för MUF:s tidning Blått.

Läs rapporten här (under rapporter) - >

<-- Home
RSS 2.0