Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2021-12-08, 14:27:08

2009-08-20 15:19:21
Ineffektivitet. Du sätter in en stor summa pengar på banken varje månad. När du får barn vill du ta ut en del, eftersom du då arbetar mindre. Det tar dock sex veckor att få ut pengar från banken. Och du får inte begära uttag förrän barnet är fött. För att du ska få ditt uttag krävs ifyllande av en mängd blanketter. De måste ha intyg av din arbetsgivare. Detta får inte vara i pdf-format, det är förbjudet. Banken drar ut på det hela nio veckor istället för sex. Först måste ärendet handläggas, sedan prövas, sedan eventuellt utbetalning - allt av olika enheter. Dessutom har summan krympt på vägen, eftersom du har betalat detta spektakel.

Har det hänt någon? Ja, undertecknad. Fast det är inte en bank utan Försäkringskassan. Det är dock i övrigt exakt samma princip; man betalar skatt och ska få tillbaka en del. Detta är situationen som följde när vi fick vår andra dotter. Än tokigare för min fru, som råkade starta företag före och hade låga initiala intäkter och ty följande får minimal ersättning. Arbete och omfattande inbetalning av skatt under 14 år dessförinnan är helt utan betydelse.

Vi kan hantera detta. Men de som inte har besparingar?

Om det ändå bara vore en fars...

<-- Home
RSS 2.0