Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2021-12-08, 13:36:11

2009-08-25 14:50:29
I DI: Inför vinstkrav även på offentliga välfärdsenheter. Igår skrev Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram, och undertecknad i Dagens Industri - dock på nätet först idag. Vi visar att de privata och vinstdrivande enheterna når bäst resultat och har nöjdast kunder. Då blir frågan varför man ska strypa den del av välfärden som fungerar bäst, med hjälp av Jämtins vinstbegränsningar. Istället borde man utsträcka de mekanismer som har skapat framgångarna också till de offentliga enheterna, såsom vinstkrav. Den kan sedan återinvesteras eller gå till ägarna, alltså skattebetalarna, i form av lägre skatt.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0