Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 20:27:03

29/08/2009 3:35:52 pm
En utvecklad arbetslinje. Den moderata partistämman hade idag att behandla partistyrelsens proposition om arbete, skatter och välfärd. I stora drag en bra proposition. Mina motioner om en friare arbetsmarknad och plattare skatter avsåg förbättra olika delar.

Debatten blev konstruktiv och bra. Det fanns ett stort stöd för flera av de enskilda förslagen i motionerna. Idag fattades således följande beslut om vad som är moderat politik (med reservation för att de exakta formuleringarna kan vara lite annorlunda):

- Värnskatten är en straffskatt på utbildning och hämmar tillväxten och det är därför vikgigt att den avskaffas.

- Fackliga stridsåtgärder ska vara proportionerliga.

- Skatteutjämningen mellan kommuner ska ersättas av att staten hanterar kommunal utjämning.

- Arbetsrätten (LAS) bidrar till att vissa grupper, i synnerhet unga och invandrare, får en svagare ställning på arbetsmarknaden.

- Arbetsrätten ska främja rörlighet på arbetsmarknaden, så att små och medelstora företag vågar växa.

Detta är, enligt min mening, stora förbättringar. Nu har moderaterna tagit sats och skärpt reformpolitiken. Arbetslinjen har fyllts med ytterligare konkrtet innehåll. Allt dessutom i god stämning.

<-- Home
RSS 2.0