Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 03:47:29

2009-10-10 10:32:15
Fredsstipendiet? Ett pris får man för något man har gjort. En lovande person som kan förväntas göra något i framtiden kan få stipendium. Det får antas vara det sistnämnda som den norska Nobelkommittén har utdelat till Barack Obama. Obamas tal i Kario var stort och lovande. Men ännu har inget konkret hänt. Kommittén, som leds av Norges tidigare socialdemokratiske statsminister, har delat ut priset till ännu en politiker de gillar. Samtidigt som verkliga fredskämpar förtrycks och strider för sina liv runtom i världen.

<-- Home
RSS 2.0