Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 04:08:19

2009-10-21 20:25:25
Region mot region. Varje stockholmare tvingas betala 7000 kronor per år i genomsnitt i skatt till andra kommuner i landet. Det är en av de nya siffrorna i en rapport om det kommunala skatteutjämningssystemet som Stockholms Handelskammare presenterade idag.

Ifall en kommun reformerar och lockar nya invånare och företag tvingas den betala mer till detta system. Självklart är detta därmed en effektiv broms på viktiga tillväxtreformer. Idag handlar det främst om ett antal kommuner i Stockholms län, men principen slår mot alla.

Men det är inte bara de som betalar som får problem utan också mottagarna. Det lönar sig att inget göra. Malmö kommun tar idag emot miljarder från Stockholm. Detta sätts bland annat in på banken - när man inte sponsrar vänsteraktivisters möten. Kommunal passivitet gynnas.

Kanske är den indirekta effekten värst, att systemet sätter region mot region. Det skapar drivkrafter att vilja sko sig på grannarnas bekostnad. Alternativet vore att konkurrera med ständigt bättre villkor för att locka företag och invånare. Mottagarna blir särintressen som lobbar för att behålla privilegierna.

I Korthet: Skatteutjämningen måste avvecklas, det måste vara prioriterat för Alliansen nästa mandatperiod.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0