Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 03:56:01

2009-10-25 19:54:08
Personligt och politik. I torsdags kväll presenterade jag mig som riksdagskandidat för moderater i Täby. Detta tillsammans med andra kandidater som Anna Kinberg Batra, Lars Lindblad och Mikael Sandström. Trevligt - som primärval i miniatyr.

Dagen efter talade Åsa Moberg och jag, under moderatorn Håkan Tribells ledning, om vinst i vården. En stor skara kunder till Sörmlands Sparbank satt i en sal på ett slott i just Södermanland.

Idag har jag träffat de övriga medgrundarna till ett nytt, politiskt orienterat, nätverk - information följer!

Från allt detta till det mer personliga - morgondagen inleds 0745 i TV4 då jag ska tala om livet, med anledning av min åkomma, med Sara Natt och Dag.

<-- Home
RSS 2.0