Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:11:34

26/01/2005 3:09:15 pm
Kunskap åt folket - inte enpartistatens likriktning! För några dagar sedan kom Skolverket med en rapport som presenterade viktiga fakta om verkligheten. Där jämfördes 54 privata skolor med 1035 kommunala - med andra ord en relativt representativ fördelning för landet i stort. Slutsatserna var att de privata friskolorna är effektivare. De förmår ofta leverera god undervisning trots mindre resurser än de kommunala skolorna. Dessutom har konkurrensen från friskolorna förbättrat kvaliteten på de kommunala skolorna - ännu ett belägg för en grundläggande ekonomisk sanning. Men efter protester mot denna verklighetsbeskrivning från skolministern har nu verket dragit tillbaka rapporten! En rad ursäkter för detta utslag av fritänkande framförs på deras webbplats. I enpartistaten finns inga oberoende myndigheter - det är bara lösa ord i Grundlagen. Ministern kommenderar, verket agerar. Makten är centraliserad och ve den som inte lyder. Men det finns all anledning att sprida sanningen om verkligheten, även om den inte passar i regimens förlegade propaganda. Nedan finns således en nyligen inscannad version av rapporten.
Läs hela rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0