Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 14:00:34

2009-11-01 20:46:16
Håll dem borta! På s-kongressen bifölls naturligtvis förslag om högre skatter för "de rika". Antagligen är ingen emot att de som tjänar mer ska betala mer i skatt. Men vet någon hur det står till med den saken idag? Jo, de 10 procent av befolkningen som tjänar mest betalar mer skatt än de 60 procent som tjänar minst. (DI utvecklade detta i en ledare, som tyvärr inte finns på nätet.) Men högre ska det bli, anser socialdemokraterna. Rättvisa?

Sedan utlovar de inte stopp för vinster i privata välfärdföretag. Detta beskrivs här och där som en framgång. Men egentligen är det förstås bara bisarrt att de utlovar någon form av begränsningar alls för dem som levererar den bästa välfärden. Och att de önskar begränsningar i någon form har Ylva Johansson tydligt påpekat.

Och detta är innan det har tvingats kompromissa med Ohly!

<-- Home
RSS 2.0