Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 12:20:31

2009-11-04 09:55:45
I DI: "Märklig syn på medborgarnas ihoparbetade lön." Dagens Industri publicerar idag ett brev av Robert Gidehag, VD i Skattebetalaras Förening, och undertecknad, där vi ställer några frågor till Thomas Östros:

I samband med den socialdemokratiska kongressen yttrade Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesman, följande: "Generella skattesänkningar är ett slöseri med gemensamma resurser."

Denna principiella ståndpunkt motiverar några frågor: Anser Thomas Östros att alla pengar egentligen är statens? Menar han att medborgarna hanterar sina pengar så illa att det kan betecknas som slöseri om man får bestämma över några kronor själv?

I så fall kan man undra varför han inte tycker att skatterna bör höjas tills de närmar sig 100 procent. Varför tillåta att vi "slösar bort" någon del av inkomsten?

Vår utgångspunkt är den motsatta. Medborgarna har arbetat ihop pengarna och har rätt till dem. Varje medborgare måste tilltros förmåga att styra sitt liv. Därför är det angeläget med ytterligare skattesänkningar.

Anser Thomas Östros att alla pengar är statens och att han vet bättre än var och en av oss hur de ska användas?

<-- Home
RSS 2.0