Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 12:55:02

2009-11-12 14:47:29
I AB: "Kapitalismen gör världen grönare." Härom dagen publicerades två repliker på min debattartikel om kapitalismen i Aftonbladet. Läs dem här och här. Idag publicerades ett kort svar av mig på dessa två, som kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0