Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:04:15

2009-11-13 13:24:12
Ensamkommande flyktingbarn. Det är en skamling berättelse som rullar ut från Vellinge. Nåväl, jag har i vart fall kollat med min egen, likadeles Moderatledda, hemkommun Österåker. Där finns avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. I annat fall hade jag förordat en ändring.

Uppdatering: Kommunen har nu preciserat för mig att Socialnämnden har ett beslut på att ta emot ensamkommande flyktingbarn, vilket också sker, även om inget avtal finns med Migrationsverket.

<-- Home
RSS 2.0