Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:11:38

2009-11-22 11:40:52
Om skatter - men läs ändå! För mig har det Jasenko Selimovic skriver i sin kolumn i Fokus alltid varit självklart. Jag har aldrig förstått hur man inte kan se detta perspektiv på frågan om skatter. Det handlar varken om tusenlappar eller ekonomi utan om makten över livet och synen på individ och kollektiv. Därför är skatternas omfattning en avgörande ideologisk fråga för alla samhällen. Och därför är lägre skatter den viktigaste frihetsfrågan i våra västerländska samhällen.

Läs kolumnen här - >

<-- Home
RSS 2.0