Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 13:14:43

2009-11-25 19:10:07
Bra, Maud! Detta förefaller bli en vecka då jag talar väl om olika Allianspartiledare. Idag skrev Maud Olofsson på DN Debatt om hur vi kan riva de hinder som gör att en fjärdedel av våra unga inte får jobb. Raka besked om fakta som är väl förankrade i forskning - också om hur ingångslöner och LAS håller unga utanför. Genomfördes detta program skulle vi om några år ligga på den nedre halvan i EU avseende ungdomsarbetslöshet istället för i toppen.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0