Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 13:26:37

2009-11-28 10:05:12
Sahlins sällskapsspel. Genom sitt utspel att bjuda in Centern och Folkpartiet till samregerande bidrar Mona Sahlin ytterligare till uppmärksamhet för Sverigedemokraterna. Diskussioner om vem som ska regera med vem får alltid stort utrymme i media. Det är förvisso bekvämt för den som har mycket lite att säga i sak.

Men har hon förankrat detta utspel hos Lars Ohly - som Centern och Folkpartiet aldrig någonsin skulle samregera med? Vet han att Mona Sahlin helst ersätter honom med andra? Och ska man egentligen tolka detta som att Mona Sahlin har gett upp hoppet om att nå majoritet för sitt rödgröna alternativ?

Dessutom ska man inte glömma att Mona Sahlin vill undvika högerextremister men tänker göra vänsterextremister till ministrar. Det enda regeringsalternativet där man helt slipper de extrema är Alliansen - som skulle kunna stödjas av Miljöpartiet.

<-- Home
RSS 2.0