Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:18:14

2009-11-29 11:47:59
Saab i det större sammanhanget. I Sverige har andelen sysselsatta i industri halverats, från 28 till 14 procent. Vi är på väg från traditionell industri, på samma sätt som vi lämnade jordbruket. Allt fler arbetar med tjänster - även i industriföretag. Det är en global arbetsdelning och drivs delvis av teknisk utveckling. I detta perspektiv ska man se bilindustrin - och de bisarra kraven att med skattemedel "rädda" enskilda företag.(Tack, Niclas Berggren)

<-- Home
RSS 2.0