Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 17:15:56

27/01/2005 2:07:39 pm
Rätt bild av amerikansk debatt om abort och stamcellsforskning. Idag skriver Lene Johansen i Kansas City, Missouri, ett Amerikabrev om den amerikanska debatten om abort och stamcellsforskning. Hon ger en annan bild än den gängse i Sverige:

"USA:s inställning till abort och stamcellsforskning kommer ibland upp i den svenska debatten. Med en viss förenkling kan bilden i massmedier och bland intellektuella sammanfattas med att man dels ser en sida som är för fri abort. ... Mot dessa finns abortmotståndarna som utgörs av den mäktiga kristna högern som kanske inte alla stödjer attentaten mot abortkliniker men ändå sympatiserar i smyg. ...
Rätten till fri abort är väl tilltagen i USA (fast mindre liberal än i Kanada där inga restriktioner finns) där abort är tillåten fram till den sjätte månaden, den 24 veckan av graviditeten. Den svenska lagstiftningen framstår i jämförelse som mer restriktiv, här är fri abort tillåtet fram till den 18 veckan. ...
I den svenska debatten framställdes det som om Bush förbjöd forskningen då han begränsade de federala anslagen till de stamcellslinjer som var registrerade med The National Institute of Health vid den tidpunkten. Det ligger närmare sanningen att han faktiskt var först med att tillåta den. ...
Om man lade fram den svenska abortlagstiftningen, med en bortre gräns vid 18 veckan av graviditeten, i den amerikanska debatten skulle man man betraktas som abortmotståndare eller i allafall som restriktiv."

Läs hela Amerikabrevet - >

<-- Home
RSS 2.0