Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2022-05-27, 07:43:59

2009-12-14 14:01:51
(S)juk debatt. Av olika skäl - behandling och barnkalas - har jag missat en stor del av debatten om sjukkassan. Det vi vet är att Sverige hade Europas högsta sjukskrivningar vid millennieskiftet och nu ligger på en mer genomsnittlig nivå. Detta är en följd av åtgärder av såväl den nuvarande som den förra regeringen. Men då några direktiv har feltolkats av Försäkringskassan såg Socialdemokraterna en chans att blåsa liv i sitt avlidna politiska projekt. Indignerad retorik har sökt ge sken av att de aldrig har velat ändra något. Vill de i så fall tillbaka till Europas högsta sjukskrivningar? Nej, de vill ha kakan och äta den. Och döljer vad de verkligen har stått för själva. Ett oseriöst trams som förhoppningsvis snart avslöjas.

<-- Home
RSS 2.0