Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 14:59:33

2010-01-08 10:18:15
"AP-fonderna till folket." Idag skriver Urban Bäckström och Stefan Fölster bra i DN om ägandets koppling till företagande. De varnar för politisk styrning av AP-fonderna och föreslår att medborgarna ska få förfoga över den egna andelen av AP-fonderna inom ramen för PPM. Mycket bra!

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0