Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 14:24:42

2010-01-08 20:01:25
En av 21 att hålla koll på. På makthavare.se - Fokus nättidning - är jag utnämnd till en av de 21 politiker man bör ha koll på detta valår. Trevligt. Om den vänliga motiveringen kan man säga att jag inte bara är kandidat utan också opinionsbildare. Plus att Thomas Pettersohn med kollegor borde ha läst mina PM istället för att beklaga sig. Det hade gagnat kvaliteten i deras bevakning av eurofrågan.

<-- Home
RSS 2.0