Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 14:58:53

2010-01-19 10:18:42
Två talande rubriker. I Aftonbladet står just nu på nätet:

Sjuka ska bli friska - med de rödgröna

...och så här är det att vara sjuk - med Alliansen

Kampanjjournalistik onekligen. Som har glömt att det var med de rödgröna som människor förvarades i systemen och att Alliansens reformer syftar till att få sjuka att bli friska och återgå till arbete.

<-- Home
RSS 2.0