Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 14:25:21

2010-01-24 19:09:44
Here We Go Again... Olle Wästberg kritiserar i Frisnnad Tidskrift hur jag i ett blogginlägg uttryckte mig om norska Fremskrittspartiet. Han kallar mig "liberal", med citattecken, vilket jag tolkar som ett ifrågasättande. Att jag i två inlägg här och här snabbt utvecklade min syn väljer han bekvämt nog att bortse från. I det första inlägget uttryckte jag mig ofullständigt, vilket jag gärna erkänner, och det kan misstolkas.

Det kan naturligtvis finnas fel i min bedömning av detta parti. Och jag resonerar gärna om hur man ska bedöma partier och politiska rörelser i olika länder. Men om man så länge och så intensivt har kämpat för liberala principer som jag undrar man hur ens liberala värderingar plötsligt kan ifrågasättas. Hur ofta blir inte jag kallad "liberal fundamentalist", "nyliberal ideolog", etc?

Jag kan kritiseras för att ha felbedömt Frp, men inte för att ha upphört vara liberal. Det antydandet borde Olle Wästberg ta tillbaka.

Uppdatering: Den som googlar Olle Wästberg och liberal får cirka 2700 träffar, den som googlar Johnny Munkhammar och liberal får cirka 25 000...

<-- Home
RSS 2.0