Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 14:39:17

2010-01-25 10:11:32
Viktiga välfärdsreformer. Idag inleds en debatt på Newsmill, med Trygg-Hansa som värd, om finansiering av framtidens sjukvård och behovet av en stor reform. Här är den första artikeln. Kan bli en spännande debatt.

Med liknande perspektiv skrev Peje Emilsson igår i DN, fast om äldreomsorgen. Kloka förslag som partierna borde anamma. Läs här.

<-- Home
RSS 2.0