Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 01:14:53

2010-02-04 09:25:54
M-blogg? Något som heter Politometern mäter bloggars inflytande, utifrån hur många som har länkat till dem. De tittar dock bara på partipolitiska bloggar, och för första gången - såvitt jag vet - räknas denna blogg in där, bland M-bloggar. Den är på plats 13 av 191. Vad partisekreterare Schlingmann ska säga om att detta betraktas som en moderat blogg? Äsch, han är ju bara på plats 23...

<-- Home
RSS 2.0