Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 01:48:49

2010-02-09 09:40:37
Statliga ingrepp har inte dämpat krisen. Härom dagen publicerade Sydsvenskan en debattartikel av undertecknad och Nima Sanandaji. Vi framhåller att hälften av världens stora ekonomier har minskat sin ekonomiska frihet som svar på krisen, främst genom ökade offentliga utgifter. Men det går inte att utläsa några som helst positiva effekter av detta. Sverige, däremot, har ökat sin ekonomiska frihet och har idag ett av de minsta budgetunderskotten i Europa. Och vi hämtar oss väl. En bättre väg att gå.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0