Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 00:56:58

2010-02-13 11:15:46
Einarsson lyckas inte dölja extremismen. Mats Einarsson (v) hade en replikvår artikel i Aftonbladet i torsdags. Ännu har vårt svar på den inte publicerats, och jag vet inte om det kommer att ske, så det följer här:

Vilken lättnad det hade varit för Sverige om Mats Einarsson (v) hade haft rätt i att vi överdrev Vänsterpartiets extremism! Tyvärr ger han inga belägg för detta, utan ägnar sig åt att försöka dölja partiets ståndpunkter.

Vänsterpartiet har hållits utanför alla regeringar. Ingen statsminister har ansett partiet rumsrent nog att ta regeringsansvar. Mona Sahlin vill däremot låta partiet utgöra en del av regeringen, med bland andra Lars Ohly som minister.

I det nu gällande partiprogrammet står inte bara det Mats Einarsson nämner, som högre skatter. Där krävs också avskaffande av "ägandet av produktionsmedlen, såväl det samhälleliga som det privata", vilket ska ersättas av "gemensam förvaltning och gemensamma resurser".

Alla företagare blir av med sina företag och staten tar över. Politiker ska styra vad som ska produceras och för vem. Det kallas planekonomi och har prövats i en rad länder. Av dagens länder är det Kuba och Nordkorea som har gått längst på den vägen.

Intressant nog försvarar Einarsson partiets totalitära demokratisyn. Enligt denna ska sådant som vi idag bestämmer själva styras av politiker genom offentliga beslut. De ska börja med att ta över våra inkomster och företag, men fortsätta med livet i övrigt. Det är extrem politik.

Einarsson framhåller att de i sitt partiprogram har formulerat ett "principiellt och otvetydigt försvar för demokratin". Hur kan det då komma sig att partiets historia av stöd till kommunistdiktatorer fortsätter idag, där vänsterns företrädare hyllar bland andra Castro och Chavez?

Vänsterpartiet är ett litet parti. Därför får vi inte planekonomi även om Lars Ohly blir minister i en rödgrön regering. Men det är ett anständighetskrav att svenska folket får veta före valet var extremismen lär få mest genomslag.

Vilka ministerposter kan bli aktuella för vänsterpartister, Mona Sahlin?

<-- Home
RSS 2.0