Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 14:44:07

2010-03-01 09:23:24
Läsning för måndagsmorgonen. Här beskriver docent Per Skedinger hur regleringar på arbetsmarknaden skapar utanförskap för unga och visar tydligt hur facket - inte minst TCO - bluffar. Här är en sammanställning av de felaktigheter som FN:s klimatpanel hittills har belagts med. (Det betyder inte att de inte har rätt på andra punkter, bara att deras likriktade organisation har främjat grundlös propaganda på bekostnad av seriös forskning.)

Tipstack Fredrik.

<-- Home
RSS 2.0