Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 13:33:54

2010-03-04 09:55:02
Frizon på 1700-talet. Boris Benulic skriver på tidskriften Voltaires blogg om sin hemstad Eskilstuna. Den var så kallad Fristad, och slapp tullar och skråtvång; en sorts ekonomisk frizon. Således utvecklades där Sveriges innovativa centrum, där ambitiösa människor av vitt skilda ursprung skapade nya företag, smarta produkter och ökande välstånd.

(Tipstack, Mattias)

<-- Home
RSS 2.0