Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 14:48:22

2010-03-11 21:50:40
Ännu ett litet steg. 100 års förmynderi på väg mot sitt slut. Det är mindre dramatiskt än det låter: filmcensuren kommer att avskaffas. Självklart ska inte statliga byråkrater censurera film för vuxna. Steg för steg avvecklas det som har kallats DDR-Sverige...

<-- Home
RSS 2.0