Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 14:15:40

2010-03-15 13:16:37
Ny webbsida: Alliansen. De fyra borgerliga partierna i Allians för Sverige har nu lanserat en ny, gemenssam, webbsida. Det är bra att samarbetet betonas - nu gäller det att låta denna sida vara levande. Samtidigt lanseras den nya grafiska profilen. Lite retro, tycker jag, men vad kan man om sådant?

<-- Home
RSS 2.0