Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 13:42:52

2010-03-15 20:58:58
Debatt i Frisinnad Tidskrift. I januari kritiserade Olle Wästberg mig och Fredrik Segerfeldt i Frisinnad Tidskrift för vår bedömning av det norska Fremskrittspartiet (Frp), vilket jag kommenterade här. I senaste numret publiceras en replik av Fredrik och undertecknad - ej på nätet, men kan läsas här.

På detta svarade Olle igen, med några nya punkter - utöver att han backar och nu bara beskriver partiet som "allmänpopulistiskt". En är kritik mot att vi bidrog med namn till inbjudningslistan till lunchen med partiledaren Siv Jensen i Stockholm. Låt se nu: Ett parti som strävar efter att bli mer liberalt vill knyta kontakter med liberala röster i Sverige. De frågar om man har förslag. Ska man då säga "go home" eller föreslå några bra namn? Rätt uppenbart, tycker jag.

Det andra är att han säger att invandringspolitiken är ett lackmustest för om ett parti kan anses liberalt. I så fall måste man erkänna att få partier, om ens något, kan anses riktigt liberalt i Europa. Alla vill ha någon form av gränshinder. Olles Folkparti inte minst. Självklart finns en gradskillnad, och jag hoppas verkligen att Frp blir mer liberalt även på den punkten.

Olle nämner några ståndpunkter Frp skulle ha, för att sedan anse att de visar att partiet inte är för fri invandring som princip. Nå, så här står det i deras principprogram: "På prinsipielt grunnlag burde det ideelt sett være en friest mulig bevegelse over landegrensene, av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft." Sedan anser de detta svårt att förena med dagens välfärdsstat, men det är enligt min mening bara ett argument för välfärdsreformer.

Så var det med det.

<-- Home
RSS 2.0