Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 14:35:00

2010-03-16 11:10:24
Euron skapar reformtryck. Frankrikes finansminister Christine Lagarde levererade igår kritik mot Tyskland i en intervju. Detta för Tysklands förmåga att hålla löneökningarna under kontroll och därigenom förbättra konkurrenskraften. Henrik Alexandersson beskriver det så här: "Ett land som sköter sin ekonomi och håller kostnadsökningarna under kontroll får kritik - från de som inte gör det. De senare kräver solidaritet med sin egen slarvighet och inkompetens."

Det är en korrekt beskrivning av Lagardes ståndpunkt och önskemål. Men han borde ha tänkt efter innan han halkade in i en slentrianmässig eurokritik. Självklart reagerar politiker i andra länder så här på den konkurrens Tyskland nu erbjuder. Den institutionella konkurrensen länder emellan gör det nödvändigt för andra att reformera också. Det vill inte alla politiker.

Vad hade hänt utan euron? Jo, Lagarde hade inte behövt säga ett ord. Francen hade devalverats till den tyska nivån genom ett politiskt beslut. Gratis konkurrenskraft, utan reformer eller omvandling! Så hade varken Tyskland eller Frankrike haft någon som helst sporre att reformera sedan. Det är så den inre marknaden och euron samverkar till att göra Europas reformbehov tydligt.

<-- Home
RSS 2.0