Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 14:48:40

2010-03-24 20:28:20
I Blått: Lärdomarna av Thatcher. Senaste numret av MUF:s utmärkta tidning Blått handlar bland annat om politiskt ledarskap och brittisk politik. Således blev jag tillfrågad om att skriva en essä om lärdomarna av Margaret Thatcher. Den återfinns på sidorna 18-19.

Läs artikeln här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0